Inspiration och vägledning i hållbarhetsarbetet

Hållbara Insikter är ett samarbetsprojekt mellan Identx, Envima och Origo Group i syfte att ge insikter, stötta och inspirera företag och verksamheter att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

Genom att dela med oss av insikterna och uppmärksamma de verksamheter som lyckats väl i sin satsning på hållbarhet, hoppas vi kunna inspirera fler att satsa mer på sitt hållbarhetsarbete.

Vi som står bakom Hållbara insikter har vår bas i Östergötland och därför valde vi att inleda vårt projekt just här. Genom en undersökning bland 1000 invånare har vi tagit reda på vilken inställning östgötarna har till hållbarhet, vilka kunskaper man besitter samt vad man gör för att bidra till en hållbar framtid. Dessutom har vi låtit östgötarna ranka länets mest hållbara företag och verksamheter. Här hittar ni några intressanta resultat.

0%
Tycker att hållbarhet är viktig
0%
Handlar svenskt eller lokalproducerat
0%
Tycker att hållbarhet är viktig vid inköp av mat
0%
Återvinner

De mest hållbara företagen enligt östgötarna

1 Returpack (Pantamera)
2 Östgötatrafiken
3 Tekniska verken
4 Svensk Plaståtervinning
5 Länsförsäkringar Östgöta

6 Kolmården
7 Bixia
8 Stjärnägg
9 Göta kanalbolag
10 Östenssons

Vad är viktigast på er fortsatta hållbarhetsresa?
Hur hållbara uppfattas ni vara av era kunder?

Hur hållbart är ert varumärke?

Med en Hållbarhetspejling får ni koll hur ert varumärke presterar ur ett hållbarhetsperspektiv – både på insidan, internt och på marknaden, externt.

Vi genomför ett antal intervjuer med utvalda kollegor internt och med ett antal kunder/samarbetspartners externt. Intervjuerna ger en nulägesbild av era interna hållbarhetsprocesser, ambitioner, mål och aktiviteter samt insikter kring hur ni når ut med ert hållbarhetsarbete på marknaden.

Resultaten från Hållbarhetspejlingen hjälper er att ta nästa steg i er unika hållbarhetsresa, oavsett om ni funderar på att börja jobba med hållbarhet mer strategiskt eller vill vässa ert redan pågående arbete.

Hållbarhetspejlingen innehåller:

• 20-25 intervjuer
• Sammanfattning, analys och rekommendationer
• Presentationsmöte & rapport i pdf.

Pris: 48 000 sek

Karin Ljungmark Malmström
karin@identx.se
0706-37 28 08

Anna Albinsson
anna@identx.se
0708-44 28 47

anna axelsson

Anna Axelsson
anna.axelsson@envima.se
072 -188 42 42

lina

Lina Helmersson
lina.helmersson@envima.se
070-624 74 65

Henrik Brandes
henrik@origogroup.com
070-899 97 95

Vi som är Hållbara Insikter

Identx

info@identx.se

Linköping
Storgatan 56
582 28 Linköping

Stockholm
Sveavägen 20
111 57 Stockholm

Envima

info@envima.se

Linköping
Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping

Stockholm
Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm

Kalmar
Södra Malmgatan 7
392 49 Kalmar

Origo Group

support@origogroup.com

Göteborg
Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Linköping
Sankt Larsgatan 16
582 24 Linköping

Stockholm
Torsgatan 4
111 23 Stockholm